Dijabetes: Dijabetično stopalo

Dijabetes je hronična, metabolička bolest koju karakterizira povišena razine glukoze u krvi (ili šećera u krvi), što s vremenom dovodi do ozbiljnih oštećenja srca, krvnih žila, očiju, bubrega i živaca. Najčešći je dijabetes tipa 2, obično kod odraslih, koji se javlja kada tijelo postane rezistentno na inzulin ili ako ne proizvodi dovoljno inzulina. U posljednja tri desetljeća rasprostranjenost dijabetesa tipa 2 dramatično je porasla u zemljama svih razina prihoda. Dijabetes tipa 1, nekada poznat kao juvenilni dijabetes ili dijabetes ovisan o inzulinu, je hronično stanje u kojem gušterača sama proizvodi malo ili nimalo inzulina. Ljudima koji žive s dijabetesom pristup povoljnom liječenju, uključujući inzulin, presudan je za njihov opstanak. Postoji globalno dogovoren cilj do 2025. zaustaviti porast dijabetesa i pretilosti.

Oko 422 miliona ljudi širom svijeta ima dijabetes, a većina živi u zemljama s niskim i srednjim dohotkom, a 1,6 miliona smrtnih slučajeva izravno se pripisuje dijabetesu svake godine. I broj slučajeva i rasprostranjenost dijabetesa stalno se povećavaju u posljednjih nekoliko desetljeća.

Neke od ključnih preporuka kada je u pitanju dijabetes su:

  • Zdrava prehrana
  • Fizička aktivnost
  • Izbjegavanje dobivanja prekomjerne težine
  • Provjera nivoa glukoze u krvi ukoliko postoji sumnja
  • Slijediti savjete medicinskog osoblja

Ozbiljan problem velikog broja pacijenata je tzv. Dijabetično stopalo, koje je skup različitih pojava i poremećaja na stopalu (infekcije, rane, propadanje tkiva), kod osoba oboljelih od dijabetesa, a koji su posljedica oštećenja krvnih sudova i perifernih nerava. Kao krajnja posljedica se dešava amputacija udova, kod čak 10-30% bolesnika sa simptomima.

Kako je navedeno, dijabetično stopalo karakterišu oštećenja perifernih nerava i krvnih sudova. Pacijenti imaju slabiji osjećaj u stopalima, što dovodi to toga da slabije osjećaju bol, te i najmanje rane ne bivaju adekvatno tretirane. Oštećenja krvnih sudova podrazumijevaju smanjenu cirkulaciju u udovima, te nastale rane sporije zarastaju. Sve to pogoduje i širenju bakterija i gljivica, pogotovo ako uzmemo u obzir još i neadekvatnu higijenu navedenih mjesta.

Najvažnije kod prevencije i spriječavanja komplikacija dijabetičnog stopala je edukacija samih pacijenata, te bi njihovo okruženje, porodica i zdravstveni radnici, trebali voditi računa da ih savjetuju i podsjećaju na sljedeće:

  • Redovan, svakodnevan, detaljan pregled stopala
  • Redovna, svakodnevna higijena – pranje sapunom i mlakom vodom
  • Pravilna higijena noktiju, žuljeva i zadebljanja na koži
  • Zaštita stopala adekvatnim čarapama i obućom
  • Zaštita stopala odgovarajućom hranjivom kremom, koja će nahraniti suhu kožu, a pomoći spriječavanje širenja bakterija i gljivica.

Za bilo kakve nedoumice, kao I savjete za odgovarajući tretman dijabetesa, pacijenti se uvijek trebaju obratiti svom ljekaru.